Migratie via Italië eerste half jaar gelijk aan 2015

Zojuist heeft de UNHCR de cijfers over het aantal #asielzoekers e.a. die in het eerste half jaar van 2016 Italië hebben bereikt.

Het aantal is vrijwel gelijk aan dat van 2015 en 2014.

De volgende twee figuren en tabel laten de ontwikkelingen zien:

kolom lijn tabel

In maart zag je dat er in 2016 7.400 meer asielzoekers e.a. waren dan in 2015. Reden voor de complete Nederlandse pers om zo ongeveer te verkondigen dat de Moeder Aller Tsunami’s Europa had bereikt. Dat in april het verschil weer compleet teniet werd gedaan was iets waarover niet geschreven werd. Dat is ook vrijwel nooit gecorrigeerd. Nog deze week verschenen er in de pers berichten dat het aantal naar Italië is gestegen. De oorzaak weet men ook: door de Turkijedeal gaan de Syriërs e.a. nu via Noord-Afrika naar Italië. Dat UNHCR, IOM en zelfs Frontex zeggen dat er helemaal geen sprake van is, is iets waar de Nederlandse pers niets mee te maken heeft. Men blijft roepen dat het aantal stijgt en dat komt door de Turkijedeal. Ook politici doen dat, maar die hebben daar ook een politiek belang bij om dat te roepen. Gevolg is dat iedereen het roept, maar niemand nog naar de feiten kijkt. Uiterst merkwaardig als het belangrijkste onderwerp voor Nederlanders nu juist de aantallen asielzoekers zijn.

Lees verder bij de bron, Flip Vandyke.