Migratie stijgt in eerste vier maanden van dit jaar

De immigratie bereikte in de eerste vier maanden van dit jaar een record, ook de emigratie steeg.
Het is de inschrijving in de bevolkingsadministratie van Syriërs die voor de stijging hebben gezorgd.
Dit blijkt uit de nieuwste –voorlopige– cijfers naar geboorteland die het CBS vandaag heeft gepubliceerd.

De immigratie is in de eerste vier maanden van dit jaar met 8% gestegen naar 57.000 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Ook de emigratie steeg en wel met 6% naar 43.600. Het saldo steeg met 2.500 naar 11.300. Dit is te zien in het volgende figuur:

Het zijn de Syriërs die gezorgd hebben voor de stijging. Het aantal officiële immigranten steeg uit dat geboorteland van 1.700 naar 6.300 en dat is plus 4.600. Het feit dat het aantal immigranten steeg wil niet zeggen dat er nu meer asielzoekers uit dat land hierheen zijn gekomen. Een asielzoeker wordt pas ingeschreven in de bevolkingsregistratie als hij/zij een verblijfsvergunning heeft gekregen of na zes maanden in de procedure. Pas als je ingeschreven bent ben je officieel immigrant.

Die 6.300 zijn voor het allergrootste deel asielzoekers die vorig jaar asiel hebben aangevraagd en dit jaar een verblijfsvergunning hebben gekregen -en daardoor ook geen asielzoeker meer zijn.
(lees verder bij de bron)