Reactie op Hollandsche testosteronbommen

Woord vooraf van de redactie

Ralph baseert zijn aantallen op een stuk van wltr. Inmiddels heeft wltr naar aanleiding van o.a. deze inzending een naschrift. geplaatst waarin hij duidelijk maakt waar zijn aantallen op gebaseerd zijn. Walter gaat uit van het aantal meldingen van slachtoffers. Kees komt met cijfers van verdachten.

In reactie op: Kans op testosteronbom Hollandsche makelij 1455 keer groter

Ralph van der Geest spreekt over 80.000 aangiften van zedendelicten in 2013 geregistreerd door het CBS maar vergeet daarbij (al dan niet bewust) te linken naar de website van het CBS. Ik heb de bewuste cijfers dan ook niet terug kunnen vinden.

Ralph van der Geest gaat er daarbij onterecht van uit dat een aangifte gelijk staat aan een verdachte en een veroordeling. Dat Ralph van der Geest deze 80.000 aangiften daarna linkt aan autochtone mannen is nergens op gebaseerd en tevens zeer kwalijk.

Na een kleine speurtocht vind ik hier het aantal geregistreerde verdachten van zedendelicten in het jaar 2014, voor het gemak opgesplitst in afkomst naar autochtoon (2 per 10.000), niet-westerse allochtoon (6 per 10.000) en Marokkaan (6 per 10.000). Wat daarnaast opvalt is dat er in totaal “slechts” 3.350 verdachten zijn. Een stuk minder dan de 80.000 van Ralph van der Geest en bij lange na niet de 50 per 10.000 autochtone verdachten die genoemd wordt.

Migranten daarentegen steken daar met ongeveer 12 op 10.000 (55 delicten gedeeld door 47.764 bewoners van opvangcentra maal 10.000) verdachten van zedendelicten in 2015 ver bovenuit. Twee maal zoveel als niet-westerse allochtonen en liefst zes maal zoveel als autochtonen.