Middellandse Zeehelden II

In maart berichtte Krapuul over Harald Höppner uit Duitsland, die het naar onze mening geweldige initiatief nam vluchtelingen, mensen dus, te gaan redden uit de Middellandse Zee. U leest het hier.

Blijkens dit artikel is zijn opzet, mensenlevens redden, nu al geslaagd. De bemanning van Sea Watch doet dat niet door mensen aan boord te nemen, maar door naar vluchtelingen op zee uitkijk te houden en andere schepen, ook kustwacht en marine, te waarschuwen. Volgens internationaal zeerecht zijn gewaarschuwde schepen verplicht mensen in zeenood te helpen.

Er gaat ook een Nederlander aan boord, Reinier Broere. Voor hij ging werken als slotenmaker was hij al eens matroos geweest. Nu levert hij dus tijd en waarschijnlijk geld in om medemensen uit een levensgevaarlijke positie te helpen. Chapeau!