Mhairi Black (SNP): “Labour heeft de mensen in de steek gelaten”

Mhairi Black werd op 7 mei 2015 met haar 20 jaar als jongste lid in de Britse parlementaire geschiedenis verkozen voor de Scottish national Party. Op 14 juli 2015 gaf zij in haar maidenspeech een analyse van wat er fout loop met de Britse Labourpartij.

Mhairi (‘mauh-rie) Black werd op de golf van succes van de Scottish National Party (SNP) op 7 mei 2015 één van de 56 volksvertegenwoordigers in het Britse House of Commons. Zij gaf op 14 juli 2015 haar maiden speech in het Lagerhuis. Daar gaf zij niet alleen blijk van een groot oratorisch talent, maar ook van klaar politiek inzicht.

In haar toespraak richtte zij haar kritiek zowel op de conservatieve regering als op de andere oppositiepartij Labour, met een oproep aan deze laatste om het huidige makke verzet tegen de conservatieve regering te verlaten en samen oppositie te voeren voor een betere maatschappij voor iedereen.

De Britse openbare omroep BBC gaf de allereerste toespraak van het jongste parlementslid ooit de eer van geen enkel citaat of vermelding. Het enige dat op het nieuws kwam was de korte mededeling dat de voorzitter van het parlement na de tussenkomst van MP Mhairi Black de leden van het Lagerhuis terecht wees dat het hen verboden is te applaudisseren.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be