Met september begint de rebellie

De tijd dringt. De wereld raakt steeds verder ontwricht door de klimaat- en ecologische crisis, maar de politiek laat het afweten. Wij eisen dat burgers uit alle lagen van de samenleving beslissen over een rechtvaardige klimaattransitie. Op 1 en 15 september in Den Haag en 18 t/m 21 september in Amsterdam gaan we massaal, vreedzaam en coronaproof de straat op. Kom ook in opstand voor het leven.

WAAROM VOEREN WE ACTIE?

We zijn hard op weg naar onomkeerbare, catastrofale klimaatverandering en massa-uitsterving. In plaats van 1,5 graad opwarming stevenen we volgens de klimaatexperts van de Verenigde Naties af op een stijging van 4 graden. Dit heeft drastische gevolgen voor al het leven op deze planeet. Radicale verandering is nodig, maar de politiek laat het afweten.

Wij eisen dat de overheid burgers laat beslissen over rechtvaardig klimaatbeleid, door het vormen van een Burgerberaad. Dit is een effectieve, partijpolitiek overstijgende manier om sterk beleid te maken. In een burgerberaad beslissen burgers uit alle lagen van de samenleving over beleid. Met input van experts en ongehinderd door lobbyisten.

Een recent Burgerberaad in Frankrijk heeft stevig klimaatbeleid opgeleverd: Frankrijk neemt het bestrijden van klimaatverandering in de grondwet op, maakt wetten tegen ecocide en investeert 15 miljard in het vergroenen van de maatschappij. De tijd van treuzelen is voorbij, Nederland heeft nu ambitieus klimaatbeleid nodig.

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Op 1 september staan we van 9:00 tot 12:00 uur ’s ochtends op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag. Tijdens deze actie heten we het kabinet welkom na het zomerreces en zorgen we ervoor dat de klimaatcrisis weer hoog op de agenda komt te staan. Deze vreedzame actie kan door iedereen worden bijgewoond, is geschikt voor kinderen en grootouders en is volledig coronaproof en legaal. Laat op Facebook weten dat je erbij bent zodat we weten hoeveel mensen er komen.

– Alle verdere informatie hier, waaraan bovenstaande ontleend is