Met peer-to-peer naar een post-kapitalistisch systeem

Het inzetten van netwerktechnologie heeft alsmaar meer ingrijpende gevolgen op de manier waarop onze economie, sociaal leven en organisaties functioneren. Het leger auteurs die het transformatieve karakter ervan belichten, groeit met de dag. Niet langer alleen marxistische denkers zoals Immanuel Wallerstein praten over het einde van het kapitalisme, maar ook mainstream auteurs zoals Jeremy Rifkin, raadgever van onder meer de EU en de Duitse bondskanselier.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be