Met het belang van de kinderen voor ogen

In Nederland hebben we de belangen van kinderen hoog in het vaandel. Iedereen begrijpt dat kinderen rechten hebben en zal die rechten verdedigen. Of niet soms?

Recht op een ongestoord kinderfeest

Tijdens de sinterklaasintocht gisteren kwamen mensen van KOZP op voor het recht van kinderen op een ongehinderde deelname aan kinderfeest met de grote kindervriend Sinterklaas. Daarom organiseerden zij vreedzame protesten en oproepen om de racistische karikatuur van Zwartepiet uit het feest te halen. Hun geweldloze acties werden verstoord door agressieve acties van mensen die juist de Zwartepietkarikatuur willen behouden. Voornaamste bezwaar tegen acties van KOZP was dat het kinderfeest niet verstoord mag worden. Echter, door hun agressie, intimidaties, schelden, gooien met eieren enz. zijn zij zelf de voornaamste verstoorders van het kinderfeest gebleken. Deze groep heeft zichzelf gediskwalificeerd. De pro-pieten zijn af. Ze hebben hun beurt verspeeld, want het eigen gelijk gesteld boven het belang van de kinderen.

Recht op veiligheid en zorg

Een ander voorbeeld van slechts met de mond beleden respect voor het belang van het kind is de zorg voor het welzijn van kinderen in de asielprocedure. Ook hier slaat de balans door in de richting van een ander belang. De in 2012 aangenomen pardonregeling is in de praktijk een wassen neus. Maar ook een motie die vraagt om gepaste medische zorg voor kinderen in AZC’s vindt niet voldoende steun in de kamer. CU en D66 stemden tegen. Een vreemde actie gezien de partijstandpunten. Beide partijen stemden liever in het belang van hun coalitie met CDA en VVD.

Dieptepunt is de uitspraak van CU-kamerlid Joël Voordewind dat door deelname van CU in deze coalitie in elk geval voorkomen is dat de pardonregeling wordt afgeschaft. Wat kan beter demonstreren hoezeer het belang van de coalitie zwaarder weegt dan het belang van de kinderen waarvoor CU zegt op te komen?

Recht om niet misbruikt of mishandeld te worden

Bij een derde kwestie in het belang van kinderen is het wat minder makkelijk om te zien hoe zwaar het kinderbelang weegt t.ov. een mogelijk ander belang. Femmes For Freedom’s voorvrouw Shirin Musa deed aangifte tegen de As-soenah-moskee om uitspraken in een online cursus over wat volgens de moskee de islamitische uitleg is over vrouwenbesnijdenis. Terecht vraagt Musa hier aandacht voor. Vrouwenbesnijdenis is in Nederland verboden en de overheid zet in op beleid om te voorkomen dat meisjes die behoren tot de risicogroepen dit lot treft. Bij overtreding volgen boetes.

De aangifte tegen de moskee levert Musa steun op van partijen waarvan je je kunt afvragen of je dat wel wil hebben. Het gaat om partijen die zich in het algemeen van een meer islamofobe kant laten zien dan van een kritisch constructieve opstelling tegenover de islam en de moslimgemeenschap. Wat valt te verwachten van samenwerking met partners als een Vrij Links dat pleit voor een verbod op hoofddoekjes op scholen, of een Geen Stijl dat zich inzake de islam en de moslimgemeenschap uitlaat in termen van “moeslims die niet meer van de bidmat weg te meppen zijn, hoofddoekies die niet zijn aan te slepen, en de moskee die wordt platgelopen door kerels in jurken die geen baan hebben en die niet naast de vrouwtjes willen zitten.”

Musa ziet geen probleem, maar ik vraag me af of deze steun wel in het belang van de betreffende kinderen kan worden gezien of dat hier andere belangen spelen.