Met de armoede rukken ook de besmettelijke ziekten weer op

Terug naar de negentiende eeuw betekent niet alleen met de pet in de hand De Baas om Werk vragen (dat grootmoedig geweigerd wordt) – als je behoorlijke huisvesting, drinkwater en gezondheidszorg als luxe koopwaar gaat behandelen krijg je vanzelf zoiets als:

Het is tijd, een nieuwe geopolitiek realiteit te erkennen: verwaarloosde tropenziekten als zika, tuberculose, de ziekte van Chagas, wormeninfecties en Denguekoorts zijn niet slechts een probleem van arme landen – in G20-staten komen ze intussen meer voor dan in de rest van de wereld. Dat is een gezondheidsrisico, maar ook een kans. Want de G20-staten hebben de kennis, het geld en de middelen om deze ziekten uit te roeien. Het ontbreekt aan politieke initiatieven. De G20-top is een uitstekende mogelijkheid daartoe over te gaan.

Nu juist in een met opzet verwoest land als Griekenland bijvoorbeeld deze ziekten oprukken zou men beter geen weddenschap over de wil bij die G20 afsluiten. Tenslotte leek de builenpest ook ooit overwonnen.
Dat ziektebestrijding overeenkomt met armoedebestrijding zegt genoeg over waar de grenzen liggen bij de door neoliberalen overheerste wereld.

Verder lezen (Duits) en desgewenst in het Engels.