Merkel bezwijkt voor CSU: bovengrens aan aantal vluchtelingen

Simone Peter. Illustratie: Wikipedia

Merkel’s CDU is onder druk van de Beierse CSU akkoord gegaan met een bovengrens voor het aantal vluchtelingen dat Duitsland toelaat. Voortaan worden jaarlijks maximaal 200.000 vluchtelingen toegelaten. 

De CSU verloor tijdens de recente Bondsdagverkiezingen flink, de partij zakte van 7,4% naar 6,2% van de stemmen. CDU en CSU vormen al sinds jaar en dag een parlementair blok en Merkel kan de wensen van de CSU niet negeren. CSU-partijleider Seehofer op zijn beurt voelt de hete adem van de fascistische AfD in zijn nek. Volgend jaar vinden er deelstaatverkiezingen plaats en Seehofer kan zich geen nieuwe verkiezingsnederlaag permitteren.

Merkel heeft nu echter wel een politiek probleem: ze wil graag een coalitie sluiten met de Groenen, maar die hebben eerder aangegeven dat een bovengrens aan het aantal vluchtelingen voor hen onacceptabel is. Aan de andere kant is in de politiek alles altijd vloeibaar. Simone Peter, de covoorzitter van de Groenen,  zegt weliswaar principiële bezwaren te hebben tegen de door CSU en CDU gemaakte afspraak, maar vindt dat geen belemmering tóch met de christen-democraten rond de tafel te gaan zitten. De CSU heeft meteen maar flink druk op de ketel gezet en de Groenen opgeroepen ’terug te keren op Aarde’.

De precieze tekst van de overeenkomst is niet bekend, maar waarschijnlijk is ze zó vaag geformuleerd dat iedereen uiteindelijk de ruimte heeft haar naar eigen inzicht te interpreteren. Op die wijze kunnen alle partijen hun gezicht redden. Een alternatief is er eigenlijk ook niet. Indien CDU/CSU, FDP en Groenen niet tot overeenstemming kunnen komen, rest er niets anders dan de vorming van een minderheidskabinet óf nieuwe verkiezingen.

Bron: Reuters