Merkel benadrukt haar visie over Europa

Angela Merkel heeft wel een duidelijke visie, in tegenstelling tot de meeste Nederlandse politici.

Ze heeft in interview met de ZDF haar toekomstbeeld geschetst. EUobserver berichtte erover:

She said her own personal vision of the EU was of a “stability union” that has a presence on the world stage.

“Without Europe we would no longer be able to represent our values, our ideas, our ideals together.

Ze zei dat haar eigen visie over de EU er een was van een ‘unie van stabiliteit’, die een rol speelt op het wereldtoneel.
“Zonder Europa kunnen we niet langer onze waarden, onze ideeën en onze idealen gemeenschappelijk voor het voetlicht brengen.”

Rutte mag zijn gespleten tong weer in de knoop praten over Europa. Over de grens meelachen met Merkel en thuis stoere woorden bezigen over ‘geen macht overdragen aan Brussel’.