Mensenrechtenorganisaties trekken aan alarmbel over gesloten centra

Zes mensenrechtenorganisaties publiceren een stand van zaken in de gesloten centra. “De ‘administratieve detentie’ van vreemdelingen is in strijd met de mensenrechten en de menselijke waardigheid”. Deze praktijk is “geen noodzakelijk middel” zoals de regering beweert, maar een “toonbeeld van repressief migratiebeleid”.

De zes Belgische mensenrechtenorganisaties Caritas International.be, CIRE (Coordination et Initiatives pour Refugiés et Etrangers), JRS (Jesuit Refugee Service), La Ligue des Droits de l’homme (Franstalige afdeling van de Liga der Mensenrechten), MRAX.be (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie) en Vluchtelingenwerk Vlaanderen hebben de krachten gebundeld voor een onderzoek van de toestand in de vijf Belgische gesloten detentiecentra. Die worden door de Belgische overheid gebruikt om personen zonder wettige verblijfsvergunning op te sluiten in afwachting van de behandeling van hun dossier.

In een persmededeling kondigen deze organisaties de gemeenschappelijke publicatie aan van het rapport Gesloten centra voor vreemdelingen in België – Een stand van zaken. Daarin staan de resultaten van hun onderzoek gebundeld. Zij deden hun vaststellingen tijdens de vele contacten met de betrokken personen in de gesloten detentiecentra.

Het rapport

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be