Melkplas is lucratief

Dus: klagen over dalende resultaten door het opheffen van de melkquota en intussen:

De winst van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is in het eerste halfjaar 2015 met 85 procent gestegen naar 192 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 104 miljoen euro). Door de verkoop van meer producten met hogere toegevoegde waarde, positieve valuta-effecten, lagere inkoopkosten en de lagere garantieprijs voor boerderijmelk namen de marges toe.

Wie het begrijpt, begrijpe het.