Meldpunt Donnerwetterhuren

Uw verslaggever heeft de afgelopen tijd meermalen woningen bekeken terwille van zijn geliefde. Zelf is hij zoals u weet uit zijn goedkope eenkamerwoning gegooid door “woonstichting” De Key van oud-minister van oorlog Frank de Grave (VVD) omdat het optrekje te goedkoop was en er maar eens opgedonderd moest worden na 27 jaar. Zo gaat dat in bruine tijden.

Wat mij opvalt bij de zogenaamde sociale woningbouw die ik bekijk voor mijn inmiddels werkloze lief (nu mag zij zelf gaan kijken) is dat de huur altijd iets van 640 euro bedraagt. De laatste keer dat ik oplette met betrekking tot huur was de huur waarboven de “vrije sector” begon elfhonderd gulden.
Aanzienlijk meer is nu dus de norm voor “sociale woningbouw”.

Niettemin is het de bedoeling de huren verder op te schroeven ten behoeve van de wooncorporaties, wellicht ter voorkoming van fraude door bestuurderen die hun halve ton niet voldoende vinden.

Tegen het opschroeven van de huren is inmiddels een – jawel – meldpunt opgericht.
We zijn benieuwd…