“Meer respect voor het insect!”

Till Backhaus, minister van landbouw en milieu van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, wil uitgebreide monitoring van insectensoorten. Nu wordt de aandacht voor verdwijnende soorten versnipperd maar er moet een totaalbeeld komen. Het motto moet zijn: Meer respect voor het insect!
En een manier om insectageddon af te weren is het beëindigen van de monocultuur in de landbouw. De EU-subsidieregelingen zijn juist bevorderlijk voor monocultuur en dus tegen de insectenwereld en de boerenlandvogels.

In het regeerakkoord van de huidige grote coalitie in Duitsland is wel uitdrukkelijk een plan om het insectensterven tegen te gaan opgenomen. Het federale ministerie van milieu stelt een actieprogramma op ter bescherming van insecten, waarmee de levensvoorwaarden voor insecten verbeterd wordt.

Bron.