Meer dan 60.000 handtekeningen tegen massale biggensterfte

Meer dan 60.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder de petitie van Stichting Varkens in Nood tegen massale biggensterfte in de vee-industrie. Op donderdag 28 april om 10.15 uur, voorafgaand aan het AO Dierenwelzijn, heeft Varkens in Nood de petitie aan de commissie voor Economische Zaken in Den Haag overhandigd.

In 2015 stierven zes miljoen biggen nog voor de slacht. Nog nooit was de biggensterfte zo hoog. In de vee-industrie zijn de zeugen zo doorgefokt dat ze gemiddeld meer dan 30 biggen per jaar krijgen. Door deze enorme aantallen zijn de biggen zwak en worden ze snel ziek. Van de belofte uit 2009 om de biggensterfte terug te dringen is weinig terecht gekomen.

Van Dam loopt achter de feiten aan
Staatssecretaris Van Dam heeft in een reactie aan de Kamer laten weten dat de biggensterfte moet worden teruggedrongen en dat er een einde moet komen aan het fokken op steeds meer biggen per zeug. Dat is mooi, maar zijn reactie verschilt maar weinig met die van minister Verburg in 2009. Toen lag er een plan van aanpak om de biggensterfte terug te dringen, maar daar kwam weinig van terecht. Van Dam wil nu dat de stuurgroep met een geactualiseerd plan komt. Om de biggensterfte dit keer echt terug te dringen zijn echter andere maatregelen nodig.

Wat is wel de oplossing?

Met haar petitie pleit Varkens in Nood voor afspraken op Europees niveau om de worpgrootte van zeugen te beperken. Ook moet er een verplicht plan van aanpak komen voor bedrijven met een biggensterfte hoger dan 10% en moet er gecontroleerd worden op zieke, gewonde en dode varkens. Tijdens het AO Dierenwelzijn zal de biggensterfte worden besproken.