Meer dan 41.000 handtekeningen tegen te hoge kalversterfte

Meer dan 41.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder de petitie van Stichting Dier & Recht tegen de torenhoge kalversterfte in de Nederlandse melkveehouderij. Friesland Campina en LTO Nederland zullen de petitie op woensdag 26 april om 10.00 uur in Den Haag in ontvangst nemen.

Kalversterfte is veel te hoog en stijgt al jaren
Op Nederlandse boerderijen komt meer dan 13% van de kalfjes om het leven voor ze een jaar oud zijn. En de sterfte neemt ieder jaar verder toe. De oorzaak: op de steeds groter wordende bedrijven ontbreekt het de kleintjes aan de zorg en aandacht die ze nodig hebben. De eerste moedermelk, de biest, wordt te laat geven of is vervuild. Hierdoor zijn kalfjes vatbaar voor diarree en luchtweginfecties. En omdat ze nauwelijks economische waarde hebben, creperen ze. Of worden ze geëuthanaseerd.

In korte tijd veel handtekeningen

41.074 mensen zetten hun handtekening onder de petitie die Friesland Campina, Nederlands grootste zuivelproducent, oproept om in actie te komen tegen de extreme sterftecijfers. Directeur Hans Baaij: “Het is duidelijk een onderwerp dat leeft. Burgers hadden geen idee dat er veel dierenleed kleeft aan de melk die ze kopen en zijn terecht verontwaardigd. Ook in de sector heeft het openbaar maken van de cijfers voor grote ophef gezorgd.“

Petitie vandaag aangeboden
Vandaag om 10.00 uur zal Dier&Recht de petitie aanbieden aan Friesland Campina en LTO op de Benoordenhoutseweg 46 in Den Haag. De heer Frans Keurentjes (Voorzitter coöperatiebestuur FrieslandCampina / Commissie Duurzame Melkproductie) en de heer Kees Romijn (LTO) zullen de petitie in ontvangst nemen.