Meer dan 25.000 soorten met uitsterven bedreigd

De rode lijst met bedreigde soorten telt nu al bijna 88.000 soorten, waarvan 25.062 met uitsterven bedreigd. Sommige daarvan waren tot voor kort nog alomtegenwoordig, zoals de Noord-Amerikaanse es en Afrikaanse antilopen.

De rode lijst van de internationale natuurbehoudsorganisatie IUCN is een wereldwijde referentie wat betreft het aantal soorten dat kwetsbaar of ernstig bedreigd is. De nieuwste editie van de lijst telt 87.967 soorten, waarvan 25.062 in de meest bedreigde categorie. Opvallend is dat in deze editie soorten voorkomen waarvan tot voor kort werd gedacht dat ze alomtegenwoordig en veilig waren.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Noord-Amerikaanse es. Vijf van de zes essensoorten die het vaakst voorkomen in Noord-Amerika vallen nu in de categorie “ernstig in gevaar”, de laatste categorie voor een soort uitsterft. Een zesde soort valt in de categorie “kwetsbaar”. De belangrijkste bedreiging voor de boomsoorten is de essenprachtkever, die zich dankzij de klimaatverandering steeds verder kan verspreiden naar gebieden waar het tot voor kort te koud was.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be