Meer dagvlinders op de Assendelverzeedijk door sinusbeheer

Afgelopen zomer startte Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland met sinusbeheer op de Assendelverzeedijk. Sinusbeheer is een manier van maaien die kan bijdragen aan de biodiversiteit. Uit monitoring van De Vlinderstichting blijkt dat er inderdaad meer dagvlinders te zien waren op de proefvakken waar sinusbeheer is toegepast.

De Assendelverzeedijk heeft geen waterkerende functie meer, wat kansen biedt om te ‘experimenteren’ met ecologisch beheer van de dijk. Ook is de dijk een ecologische verbindingszone, een landschapslint dat verschillende natuurgebieden met elkaar verbindt.

(Sinusbeheer: Per maaibeurt blijft ca. 40% van de vegetatie staan en er wordt gewerkt met een slingerende maaipaden, zogenaamde sinuspaden. Deze variëren in ruimte en tijd. Als resultaat ontstaat heel veel variatie, wat uitermate gunstig is voor de biodiversiteit. Bovendien wordt flora- en faunagericht beheer verweven in één methode. Meer hierover hier.)

– Lees verder bij de bron, De Vlinderstichting