May wil na Brexit nog 2 jaar in interne markt blijven

De Britse premier Theresa May wil dat Groot-Brittanië ná Brexit nog 2 jaar deel uit blijft maken van de interne markt. Over hoe de samenwerking er na die overgangsperiode uit liet zien, liet May zich niet uit.

Theresa May

May noemde ook geen bedrag dat GB wil betalen voor uittreding uit de EU. In de wandelgangen circuleert een bedrag van 20 miljard euro, maar May noemde dus geen concreet getal.

Voor de rest putte May zich vooral uit in wezenloze platitudes over vriendschap, samenwerking en “gezamenlijk optrekken”. May is een leeghoofd, die zelf geen idee heeft waar ze met Brexit nu eigenlijk heen wil, iets wat de andere Europese leiders uiteraard niet ontgaan is. Maandag worden de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de EU hervat. De Britse onderhandelaars bevinden zich in de weinig benijdenswaardige situatie op te moeten treden namens een regering die niet weet wat ze wil en er 15 maanden na het referendum nog steeds niet in is geslaagd een exitstrategie te formuleren.


Bron: The Independent