Maurice Ferares overleden

Maurice Ferares, jarenlang voorzitter van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond en dwarse trotskist (Beweging voor Arbeiderszelfbeheer heette zijn vemoedelijk zeer kleine tendens zo’n vijftig jaar geleden), is op 18 december op honderdjarige leeftijd overleden.

Maurice was zijn hele volwassen leven politiek actief in de revolutionair socialistische beweging. We verliezen in hem een uiterst betrokken kameraad, die altijd en overal streed tegen onrecht en voor het socialisme.

Maurice was een van de laatste overlevende deelnemers aan de ‘februari staking’, de beroemde staking in Amsterdam en de Zaanstreek tegen de Jodenvervolging door de nazi’s in februari 1941. Het verhaal van zijn leven verbindt ons met een hele wereld van politieke strijd van de Europese arbeidersbeweging van de vorige eeuw, van de strijd tegen het nazisme tot solidariteit met antikoloniale revoluties in het Globale Zuiden.

Hele uitlui bij Grenzeloos.