Massaal protest tegen corruptie in Roemenië, EU Commissie zwijgt

Terwijl honderdduizenden Roemen protesteren tegen de poging van hun regering om een amnestiewet goed te keuren voor betrapte zakenmensen en politici, verkiest de Europese Commissie te zwijgen door een eigen corruptie-onderzoek niet te publiceren.

In Roemenië hebben honderdduizenden burgers geprotesteerd tegen de plannen van de regering om een algemene amnestiewet goed te keuren om beschuldigden vrije te stellen van vervolging en het vervolgen van corruptie te bemoeilijken, door bepaalde daden niet langer als misdrijf te catalogeren.

Op 31 januari 2017 heeft de regering het decreet reeds goedgekeurd,. Meerdere parlementsleden zouden door dit wetsvoorstel zelf verlost raken van vervolging voor corruptie. Alle omkoperijen van minder dan 200,000 lei (€44,000) zouden niet langer vervolgbaar zijn.

De regering poogt zijn decreet te verbloemen door ook amnestie te voorzien voor de gevangenisstraffen van zwangere vrouwen, 60-plussers en jonge ouders met kleine kinderen. Als uitleg geeft ze humanitaire overwegingen door de overbevolking in de gevangenissen.

President Klaus Iohannis heeft geen rechtsreeks gezag over de regering, maar heeft aangekondigd dat hij de grondwettelijkheid van het wetsvoorstel gaat aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. De huidige regering van Roemenië is sinds 10 november 2015 aan de macht en bestaat volledig uit niet-verkozen technocraten, na het ontslag van de vorige regering.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be