Marx veroordeelt opkomst nationalistische partijen in Europa

Christelijke universele gerechtigheid en vrede vraagt om solidariteit en respect voor iedereen. Zo heeft de Commissie van bisschoppen van de Europese Unie, de COMECE, onder voorzitterschap van kardinaal Reinhard Marx verklaard.

De Commissie van bisschoppen van de EU, waar ook Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom deel van uitmaakt, stelt dat nationalistische partijen voorstander zijn van “eenzijdige nationale maatregelen, die zonodig ten koste gaan van andere volkeren”.
(KatholiekNieuwsblad)

De commissie ziet zowaar dezelfde nationalistische partijen in Europa als voor WO-I en WO-II opkomen.

Vraagje: houdt de PVV nog steeds van de joods-christelijke traditie?