Marktwerking

Geachte…

Zoals eerder bericht zijn wij doende de dienst waar u gebruik van maakt aan de markt over te laten. Om te bereiken dat de dienst die u gebruikt goedkoper wordt hebben we besloten de dienst op te splitsen in drie concurrerende diensten. Om te kunnen bepalen van welke dienstverlening u gebruik wil gaan maken verwachten we van u dat u gebruik gaat maken van uw zelfredzaamheid.

Voorts hebben we besloten een financiële prikkel in te stellen alvorens u gebruik kunt maken van de dienst. Dit om zelfredzaamheid te bevorderen en mensen die in de kracht van hun leven staan de kans te geven daarvan gebruik te maken.

U begrijpt dat, hoewel er keihard gewerkt wordt, de reorganisatie enige tijd kan duren en alvorens alles gestroomlijnd is er een wachtlijst kan ontstaan. Daarom hebben wij een dienst in het leven geroepen die bepaalt of u gebruik kan maken van de dienst. Om de marktwerking te bevorderen hebben we hiervoor twee concurrerende diensten in het leven geroepen.

Om te voorkomen dat mensen die voldoende zelfredzaam zijn en in de kracht van hun leven staan zich onnodig laten controleren op geschiktheid vonden we dat ook hier een financiële prikkel op zijn plek is.

Mocht u nog vragen hebben, dan kan dat via e-mail maar alléén nadat u gecontroleerd bent en geschikt bevonden bent om gebruik te maken van de dienst.

Aannemend dat we u hiermee voldoende geïnformeerd hebben,

De dienstverlener

_ Eerder verschenen bij Defrysk