Mariam Korashvili: omdat ze geen retourticket had gekocht…

De bezigheidstherapie die het regime aan beschaafde mensen oplegt. Zes keer bot vangen over het uitzetten van een tiener, de zevende keer is het raak (“van onze centen” ja) en mag zij verwijderd worden. Wees er maar trots op, “politicus van het jaar”. En Diederik “eerlijk kinderpardon” Samsom natuurlijk.

Bron.

Geachte heer Dijkhoff,

GeworteldeKinderen_cartoon_KrewinkelKrijstHet lot van Mariam ligt in uw handen: u kunt gebruik maken van uw discretionaire bevoegdheid. Natuurlijk bent u er niet voor om, zoals u in een interview zei, alleen voor ‘leuke kinderen’ uitzonderingen te maken, maar Mariam is niet alleen een ‘leuk kind’; ze kan ook een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Mariam is (net als u) niet in Nederland geboren en Mariam is (net als u dat was) een zeer talentvolle vwo-eindexamenkandidaat die (net als u) rechten wil gaan studeren. Dat het hoogste rechtsorgaan van Nederland het beroep van de IND heeft goedgekeurd tegen de beslissing van lagere rechtbanken die (tot 4 keer toe) positief oordeelden over Mariams verblijfsvergunning, is het resultaat van een juridisch steekspel over de strenge (volgens velen absurd strenge) voorwaarden die gesteld worden aan het toekennen van het kinderpardon. Al was Mariam als minderjarige vluchteling al langer dan 5 jaar in Nederland, ze heeft in die tijd volgens het IND niet voldoende meegewerkt aan haar asielprocedure. Zij en haar moeder hebben verzuimd de Internationale Organisatie voor Migratie te vragen retourtickets te regelen voor het land waaruit ze gevlucht waren (de rechter had immers al positief geoordeeld over dat verblijf) en Mariam had er niet voor gezorgd dat haar Georgische paspoort tijdig verlengd werd (dat paspoort lag dan weliswaar bij de Dienst Terugkeer en Vertrek, maar dat geldt blijkbaar niet als excuus).

Alleen op deze puur juridische gronden heeft IND bereikt dat de asielprocedure voor Mariam een negatief eindresultaat heeft gekregen en uiteraard doet het IND dat omdat zij daartoe opdracht heeft gekregen van de politiek. Dat er politiek gezien veel discussie is over de regels rond het kinderpardon, daar weet u ongetwijfeld alles van.
U bent nu de enige die nog kan voorkomen dat Mariam het slachtoffer wordt van dit juridische en politieke steekspel: geef Mariam alstublieft de kans om de waardevolle bijdrage aan de Nederlandse samenleving te leveren waarop ze zich al zeven jaar met hart en ziel aan het voorbereiden is!!!

(w.g. haar mentor Niko Mensink; men wordt verzocht dit bericht op Facebook te delen)