Manifestatie FNV: Stop Werken Zonder Loon

246px-Netherlands,_Den_Haag,_Ockenburgh,_opgravingen,_1930s_(3)
Vooroorlogse dwangarbeiders. Foto: Wikipedia

Op donderdag 15 september organiseert de FNV in Amsterdam een manifestatie tegen het werken met behoud van uitkering. De meeste gemeenten zien uitkeringsgerechtigden inmiddels vooral als goedkope arbeidskrachten die naar hartelust misbruikt kunnen worden. Wie protesteert tegen deze 19e-eeuwse arbeidsverhoudingen kan rekenen op een flinke sanctie.

De manifestatie van de FNV lijkt vooral gericht te zijn tegen het verdringingseffect dat het gevolg is van deze tendens. Veel werk dat ooit gewoon betaald werd, wordt inmiddels onbetaald uitgevoerd door uitkeringsgerechtigden. De mensen die zo nijver perkjes schoffelen werken over het algemeen al lang niet meer voor de gemeente of het regionale WSW-bedrijf. Uit de oproep van de FNV:

Het houdt mensen in de armoede, is vernederend, onveilig en uitzichtloos. Je doet hetzelfde werk als anderen, maar je krijgt geen loon. Dit is niet alleen oneerlijk, maar het leidt er ook nog eens toe dat steeds meer Echte banen verdwijnen. Steeds minder werkgevers willen nog cao-loon betalen en Echte banen staan onder druk. De FNV wil dat werken zonder loon en verdringing van Echte banen stoppen.

Het blijft natuurlijk een FNV-manifestatie, dus verwacht niet meteen teveel vuurwerk.

  • Datum: donderdag 15 september 2016
  • Tijd:       10.00 uur – 12.00 uur, na afloop lunch
  • Waar:    De Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam