Manifest van GrootLinks (2x) en KleinLinks

Plotseling is de PvdA KleinLinks. Daar is uiteraard noest aan gewerkt, met name ook door de huidige fractievoorzitter. (Het burgemeesterschap van Amsterdam is vacant: tip). En nu presenteert de PvdA een gezamenlijk plan met SP en GroenLinks, “GrootLinks” met slechts 14 zetels elk. Uit een gezamenlijk manifest:

Dit is het moment om te kiezen voor investeringen in onze samenleving en in de bestaanszekerheid van iedere Nederlander.

Om te kiezen voor leraren, verpleegkundigen en politieagenten. Voor mensen die ziek zijn of een arbeidshandicap hebben. Voor een ambitieus klimaatbeleid. Voor meer betaalbare woningen. GroenLinks, SP en PvdA presenteren daarom vandaag een gezamenlijk voorstel met zes andere keuzes voor de toekomst van Nederland. Een keuze voor mensen, niet voor multinationals.

  1. Mensen boven multinationals
  2. Leraren, agenten en verpleegkundigen boven beleggers en banken
  3. De rekening van de zorg niet meer bij zieken
  4. Vooruitgang eerlijk delen
  5. Eerlijk en ambitieus klimaatbeleid
  6. Bouwen, bouwen, bouwen!
  7. Lees het geheel hier.