Malta gebruikt illegale tactieken tegen vluchtelingen en migranten op zee

De regering van Malta grijpt naar gevaarlijke en illegale maatregelen om de komst van vluchtelingen en migranten over zee aan te pakken. Dit resulteerde in vermijdbare sterfgevallen, langdurige willekeurige detentie en het illegaal terugsturen van mensen naar Libië. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Amnesty International over de schendingen van de rechten van vluchtelingen en migranten door Malta.

Malta scherpte haar migratiebeleid dit jaar aan. Sindsdien neemt de Maltese regering onwettige maatregelen om te voorkomen dat vluchtelingen en migranten die via de Middellandse Zee aankomen hulp krijgen. Zo werden migranten en vluchtelingen onrechtmatig teruggestuurd naar Libië, werden honderden mensen buiten de Maltese wateren illegaal vastgehouden op slecht uitgeruste veerboten en werd een nieuw akkoord met Libië ondertekend dat moet verhinderen dat vluchtelingen Malta bereiken.

Samenwerking EU-Libië

De onrechtmatige praktijken van Malta zijn onlosmakelijk verbonden met de bredere inspanningen van de EU-lidstaten en -instellingen om de grenscontrole over het centrale deel van de Middellandse Zee over te dragen aan Libië. Zo kunnen de Libische autoriteiten met EU-steun vluchtelingen en migranten op zee onderscheppen voor ze Europa bereiken.
Mensen die zijn onderschept worden teruggestuurd naar Libië. Daar worden ze willekeurig vastgehouden op plaatsen waar ze naar alle waarschijnlijk worden gemarteld of mishandeld. Van begin januari tot 27 augustus 2020 haalde de door de EU gesteunde Libische kustwacht 7.256 mensen terug naar Libië. Vliegtuigen die deelnemen aan Frontex en andere EU-operaties maakten de Libische kustwacht vaak attent op de aanwezigheid van boten in de Libische wateren.

Pushback op paasmaandag

De pushback op paasmaandag van dit jaar toont hoe ver de Maltese regering wil gaan om te verhinderen dat mensen haar kust bereiken. Op 15 april 2020 redde de door de Maltese autoriteiten gehuurde commerciële vissersboot Dar Al Salam 1 een groep van 51 mensen, onder wie zeven vrouwen en drie kinderen . Dat deed zij in de zone op zee waar Malta verantwoordelijk is voor opsporings- en reddingsoperaties voor mensen in nood. De boot bracht de  schipbreukelingen op onrechtmatige wijze terug naar Tripoli en droeg hen over aan de Libische autoriteiten. Toen de boot de Libische kust bereikte, waren vijf mensen overleden. De overlevenden meldden dat er nog zeven anderen vermist waren op zee. Ze zeiden ook dat ze aan boord geen medische hulp hadden gekregen. De Maltese autoriteiten bevestigden in een officiële verklaring dat zij de operatie hadden gecoördineerd.

Hoewel er onderzoek kwam naar deze gebeurtenis, blijft het onduidelijk hoe de twaalf mensen zijn gestorven en hoe het kan dat 51 mensen werden teruggebracht, hoewel dat verboden is. De 51 mensen die naar Libië waren gebracht zijn niet verhoord voor het onderzoek. Ook is niet

onderzocht wie verantwoordelijk was voor het inhuren van de Dar El Salam 1 en voor het bevel om de mensen aan boord naar Libië te brengen.

Oproep Amnesty

EU-lidstaten moeten ophouden met het verlenen van steun aan het terugsturen van mensen naar Libië, een land waar ze groot risico lopen op ernstige mensenrechtenschendingen. Het Europese grensbeleid en Europese migratiemaatregelen moeten de rechten van vluchtelingen en migranten eerbiedigen. De Europese Commissie moet deze schandelijke bladzijde omslaan wanneer zij binnenkort het Nieuwe Pact over Migratie en Asiel lanceert.

Het rapport, waaraan ook de uitgelichte afbeelding is ontleend.

Bron: Amnesty