Mahmoud Abbas verstevigt zijn greep op de Fatah gelederen nog verder

Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit, leider van de PLO en van de Fatah beweging, heeft zijn positie opnieuw versterkt tijdens het afgelopen week in Ramallah gehouden ”Zevende congres” van Fatah. Daaraan is geen twijfel meer, nu de uitslag van de stemming over de samenstelling van het Centrale Comité, het hoogste Fatah orgaan, dit wekende bekend werd. Zes van de 18 leden verdwenen en werden vervangen, de overige 12 werden herkozen. Twee oudgedienden, Nabil Shaath, oud PLO ”minister van Buitenlandse Zaken”, en Ahmed Qurei (Abu Alaa), een van de Oslo onderhandelaars en een oud premier, deden een vergeefse poging tot een come back.

Nu zitten er vrijwel nog uitsluitend aanhangers van Abbas in het Comité. Abbas mag er bovendien nog een viertal benoemen. Niet onbelangrijk als, zoals wordt verwacht, binnen afzienbare tijd de benoeming van een plaatsvervanger en mogelijke opvolger va de 81 jarige Abbas bekend wordt gemaakt. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist