Maak van de Oostvaardersplassen geen dierentuin en schiettent

Het voorstel van VVD en SGP Flevoland van 6 januari 2017 om de natuur in de Oostvaardersplassen ondergeschikt te maken aan de economische belangen van het toerisme en Airport Lelystad brengt de natuurwaarden in dit beschermde gebied ernstig in gevaar. Straks worden vogels en de natuur in hun noodzakelijke rust verstoord en moeten gezonde dieren gedood worden.

Wij

De stichting Dierbaar Flevoland en allen die zich betrokken voelen bij de natuur in het algemeen en de Oostvaardersplassen in het bijzonder

 

constateren

  1. dat de Oostvaardersplassen zijn aangewezen als beschermd natuurgebied vanwege de vogels en de natuur en niet vanwege het toeristisch of economisch potentieel
  2. dat uit de toelichting op de plannen in de pers blijkt dat het hele gebied opengesteld zou moeten worden voor bezoekers en dat ondernemers uitgenodigd worden om in het gebied initiatieven te nemen
  3. dat het gebied ingericht dreigt te worden om het vooral voor de toerist aantrekkelijk te maken en niet om de natuurdoelen te realiseren

 

en verzoeken

  1. geen wandel- en fietsroutes aan te leggen of toeristische attracties te vestigen binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied en de noodzakelijke rust te waarborgen;
  2. het doden van gezonde dieren die in dit gebied leven nu en in de toekomst niet toe te staan;
  3. de beoogde etalagefunctie van het gebied te realiseren buiten de grenzen van het natuurgebied Oostvaardersplassen en het gebied zelf niet verder open te stellen;
  4. de uitvoering van het bestaande beheerplan Oostvaardersplassen niet langer te vertragen en tot uitvoering daarvan over te gaan;
  5. de plannen voor het Nationaal Park Nieuwland en de uitbreiding van luchthaven Lelystad afhankelijk te maken van het bestaande beheerplan Oostvaardersplassen en niet omgekeerd.

Ondertekenen!