Maak van de Lonnekerberg geen herrieberg

De Lonnekerberg is een prachtig gebied. Het bestemmingsplan voor een deel van de berg wordt gewijzigd. Dat wordt een zwaar industrieterrein, met veel lawaai, hoge gebouwen, zonder bomen. En dat voor 10€ p/m2. De wijde omgeving gaat dit merken.

Wij willen dat niet.

Wij

 • inwoners van Lonneker en Enschede,
 • wandelaars en fietsers op de Lonnekerberg,
 • hoeders van de natuur

 

constateren

Dat de Lonnekerberg een gebied met unieke natuur is.

Dat de plannen van de gemeente maken dat:

 • genieten van natuur en stilte daar onmogelijk wordt
 • omwonenden veel overlast van lawaai en verkeer krijgen
 • de natuur op de Lonnekerberg er onder gaat lijden
 • de ‘nieuwe natuur’, aangelegd op de voormalige vliegbasis, niet zal bloeien
 • dit industrieterrein niet nodig is en niet past
 • het terrein ver onder de marktprijs (onderhands) verkocht is.

 

en verzoeken

De gemeente respect te tonen voor de unieke omgeving van het gebied door:

 • er geen industrieterrein van te maken
 • het terrein te ontwikkelen passend in de omgeving, dus:
 • de geluidslast te beperken
 • het verkeer te beperken
 • racen, crossen en karten expliciet uit te sluiten
 • restricties aan te brengen in bouwoppervlakte en bouwhoogte
 • bomenkap te beperken
 • de mogelijkheid tot verlichting te beperken en aan te passen aan de omgeving.

Te tekenen petitie.