Maak Teeven geen lid van de Raad van State

Wij

burgers van Nederland

constateren

  1. dat Fred Teeven a. nauw betrokken was bij de bonnetjesaffaire, b. zelf vond dat hij niet geloofwaardig verder kon functioneren als staatssecretaris, c. wordt voorgedragen als lid van de Raad van State;
  2. dat voor leden van de Raad van State ethisch handelen een belangrijke voorwaarde is;
  3. dat de voordracht getuigt van weinig begrip en respect voor de burger;
  4. dat wij tegen vriendjespolitiek en corruptie zijn.

en verzoeken

de ministerraad daarom om nu zelf ethisch en integer te handelen, en Fred Teeven direct als lid van de Raad van State af te wijzen.

Tekenen

– Kanttekeningen: De ingangsdatum is 1 april 2017. Het zou dus ook een van zeer slechte smaak getuigende grap kunnen zijn
Ernstiger: deze benoeming klinkt naar de zoveelste ronde “zwijggeld”. Waarover en over wie weten alleen degenen die op dit soort promoties aandringen, wat niet per se de politici die het doordrukken hoeven te zijn.