Voor de lol doden van dieren verboden in plan PvdA, GroenLinks en D66

Ah, goed idee. PvdA, GroenLinks en D66 komen met een natuurplan waarin de plezierjacht verboden wordt. Jagen mag alleen nog maar als daarmee natuurschade wordt voorkomen of een overschot mee wordt bestreden.

Het woord ‘plezierjacht’ ook alleen al. Wat mij betreft mag iedereen die plezier heeft aan het doden van dieren een maand in het Pieter Baancentrum opgesloten worden om verplicht onderzocht te worden op nog eventueel andere ziekelijke stoornissen. Dat doet men per slot van rekening ook al als je een dingetje tegen de Gouden Koets gooit.

Ik zie het met de jachtpsychopatenbelangenbehartigers VVD en CDA er echter niet van komen dat dit voorstel op een meerderheid kan rekenen.