Linkse “coalitie” in Portugal wordt beloond bij gemeenteraadsverkiezingen

De regering van Portugal wordt gesteund door communisten & Groenen, linkse socialisten en ook nog die ene zetel van de partij voor de dieren. De Partido Socialista, ooit de lieveling van de CIA, voert nu een beleid dat ingaat tegen de neoliberale “logica” die de toon zet binnen de EU. En zowaar – de werkloosheid daalt, er is weer “groei”, wat bij een van de zuidelijke verschoppelinglanden van de EU wel een wonder mag heten.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft dit beleid de PS geen windeieren gelegd. De officieel nog sociaal-democraten geheten “verlichte” postfascisten. de “gewone” postfascisten, maar ook de communisten (wier combinatie, verwarrend wellicht, CDU heet) verloren bij een opkomst van iets meer dan 55%, aan de PS.

Het breken met het neoliberalisme werkt dus voor de sociaal-democratie. Het is ook altijd nog even aardig te vermelden dat Portugal het eerste Europese land is met een premier “van kleur” met afkomst uit een voormalige kolonie als achtergrond.
Het land lijkt zich geheel buiten de kijker van De Gangbare Media te bevinden.

Uitslagen: roze is de PS, dieprood de communistische combinatie.