Links of rechts in de politiek

Wat is links en wat is rechts in de politiek? Waar sta jij en waar staat GeertWildersPvv?

Waar het voorheen voor mensen duidelijk was als een politieke partij links of rechts werd genoemd, schijnt dat nu niet meer zo gemakkelijk te zijn. Vooral sinds de opkomst van populistische partijen lijkt het allemaal wat door de war te gaan lopen.

Links beginnen rechts eindigen?

Pim Fortuyn sympathiseerde in zijn jonge jaren met de CPN (deze Communistische Partij Nederland was behoorlijk links). Later bleek Fortuyn juist een afkeer te krijgen van alles wat links was en dat leidde uiteindelijk tot de rechts populistische LPF (Lijst Pim Fortuyn).

Ook Rita Verdonk maakte een zwaai maakte van politiek links, naar politiek rechts. In haar eigen woorden: Ik ben niet links, niet rechts, maar rechtdoorzee.

Onderscheid tussen rechts en links minder bruikbaar

“Politicologen betogen al langer dat de oude links-rechtsmeetlat tekort schiet voor het huidige partijenlandschap. ” Zo schrijft Thijs Niemantsverdriet in NRC.
Volgens politicoloog André Krouwel (VU):

Sociaal-economische vraagstukken, raken steeds meer gekoppeld aan het debat over nationale identiteit. Het gaat steeds meer over de vraag: welke groepen hebben recht op de verzorgingsstaat? De PVV zegt: moslims hebben er geen recht op.

Koppeling van Nationaliteit aan Sociale rechten klinkt bekend. Er was eerder een periode waarin zich een zelfde beweging afspeelde. En is zo’n partij dan links of rechts?

Klassieke tegenstelling

Links versus rechts gaat over de klassieke sociaal-economische tegenstelling tussen socialisme en kapitalisme (dixit Thomas von der Dunk in de Volkskrant).

Socialisten komen op voor de rechten van arbeiders;
kapitalisten komen op voor belangen van degenen die het kapitaal en de bedrijven hebben.

Alle arbeiders van alle nationaliteiten en van alle geloven hebben dezelfde belangen en moeten het opnemen tegen dezelfde tegenstander (de bazen die de arbeiders het liefst zo weinig mogelijk rechten geven. (lage lonen, lange werkweken, slecht ontslagrecht, etc.) Daarom is socialisme internationaal.

Waar staat de PVV?

PVV is een anti-islampartij. Ze is een partij die slechts rechten voor 1 bepaalde groep arbeiders wil en andere groepen daarvan wil uitsluiten. Zo maakt ze onderscheid tussen groepen arbeiders, en zet ze tegen elkaar op. Dit verhindert de samenwerking tussen deze groepen met dezelfde belangen. Samen staan we sterk, en kunnen we een vuist kunnen maken tegen onrechtvaardige verdeling van welvaart. Als we verdeeld zijn zijn we speelbal van de bezittende klasse.

De anti-islam retoriek van GeertWildersPVV is een tactiek van verdeel-en-heers.

De PVV  zaait met zijn de-islamiserings agenda verdeeldheid en haat . Dit leidt af van de werkelijke problemen en oorzaken. Door deze afleiding en verdeeldheid komt een vereniging in een strijd tegen uitbuiting en afbraak niet van de grond. Hiervan profiteren van de aandeelhouders en beursspeculanten, bankiers en directeuren.

Er is niets links aan GeertWildersPvv. Effect van de politiek van GeertWildersPvv is versterking van rechts.

De PVV- leuzen: Nederland weer van ons; ons geld voor onze mensen; enzovoorts dienen vervangen te worden door: iedereen heeft recht op een eerlijk loon; geen marktwerking in de zorg, stop werken zonder loon; stop belasting-ontwijking; alle grenzen open

Waar rechts zich hard maakt voor belangen van de rijken komt links op voor gewone mensen ongeacht godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht enz.

Het is duidelijk wat links in de politiek betekent

Hassnae Bouazza zegt ’t zo:

Als links betekent dat je voor een humane vluchtelingenopvang bent, tegen iedere vorm van racisme en uitsluiting en voor een empathische politiek, dan ben ik links.

Als links betekent dat je tegen de vernedering van werkelozen bent en voor de menswaardige behandeling van iedere burger, met of zonder geld, dan ben ik links.

Als links betekent dat je ferm vasthoudt aan het principe van vrijheid en gelijkheid, de universele rechten van de mens en moet kotsen van de racisten die zich vrij genoeg voelen te fantaseren over gaskamers (en hun verdedigers) en de minderwaardigheid van zwarten, dan ben ik links.