Lijst van beschermde libellen moet uitgebreid worden

De Europese Habitatrichtlijn biedt bescherming aan een groot aantal planten- en diersoorten. De lijst van beschermde libellen is grotendeels in de jaren ’80 vastgesteld maar is ondertussen verouderd. Beken en rivieren in het Middellandse Zeegebied krijgen daardoor nauwelijks Europese bescherming, terwijl juist daar het merendeel van de in Europa bedreigde libellen te vinden is.

Goed natuurbeleid kan niet zonder gegevens over de verspreiding en trend van dieren en planten. Gelukkig is er een toenemend animo onder natuurliefhebbers om hieraan bij te dragen. Een samenwerking van een groot aantal vrijwilligers door geheel Europa heen heeft in 2015 geleid tot de publicatie van de atlas van de Europese libellen. In een recent verschenen wetenschappelijk artikel zijn de atlasgegevens van libellen geanalyseerd waarbij gekeken is naar de verspreiding van diversiteit in Europa. De hoogste diversiteit wordt gevonden in Centraal-Europa, en Nederland behoort voor libellen tot de soortenrijke landen van Europa.

Lees verder bij de bron