Lichtvervuiling oorzaak achteruitgang nachtvlinders

Dat kunstlicht een negatieve invloed heeft op nachtvlinders is al wel bekend. Er zijn diverse studies waarbij de negatieve effecten op individuele nachtvlinders worden beschreven. Een recent onderzoek van Nederlandse biologen heeft nu aangetoond dat lichtvervuiling een belangrijke oorzaak is voor de achteruitgang van nachtvlinders in ons land.

Het gaat niet goed met de nachtvlinders in Nederland. Ruim twee derde van de macronachtvlinders gaat achteruit en staat op de voorlopige Rode Lijst als bedreigd of is zelfs uitgestorven.

Hiervoor kunnen veel verschillende oorzaken zijn, onder andere stikstofdepositie, habitatverandering, toename van pesticiden, afname van de nectarbeschikbaarheid of de toename van nachtelijk kunstlicht.

Lees verder bij de bron, De Vlinderstichting