Liberale zorgen over immigratie

Liberalen omarmen graag populisten als ze denken dat ze daarmee voordeel kunnen behalen in verkiezingen of na verkiezingsuitslagen. Maar de wal keert het schip. Een columnist in de Financial Times gebruikt zelfs het woord idioot.

Dit soort idiote gedachtekronkels verhullen echter een veel groter gevaar. Ooit was Groot-Brittannië de grootste voorvechter van het liberale, open internationale systeem. Maar nu stellen de Britten zich in internationaal verband op als verontwaardigd slachtoffer. Initiatieven om de Europese unie te verlaten en om immigranten de toegang te ontzeggen, duiden op een ineenstorting van het nationaal zelfvertrouwen. Daarbij kunnen de economische gevolgen catastrofaal zijn. Want waarom zou een weldenkende directeur uit pakweg China, India of Brazilië investeren in een land dat hem geen toegang biedt tot de EU, en dat zegt dat zijn eigen landgenoten onwelkome gasten zijn? (Presseurop)

Een vijandig beleid ten aanzien van gekleurde buitenlanders brengt met zich mee dat investeringen door opkomende economieën in gevaar komen. En dat is uiteraard een nachtmerrie voor de liberaal die zich laat leiden door winstperspectieven.

Hoe lang gaat de VVD nog mee in het populisme naar Brits model? De Nederlandse economie is nog veel gevoeliger voor buitenlandse investeringen dan de Britse.