Libellentrend niet meer positief

In al het nieuws over de achteruitgang van insecten leken de libellen een gunstige uitzondering. Waar de dagvlinders en bijen het moeilijk hebben, gingen de libellen vooruit. Als we naar de laatste tien jaar kijken, is het patroon echter anders. Het wordt steeds duidelijker dat het optimum voor libellen voorbij is en dat de overall trend weer begint te dalen.

Libellen leven in het water en de waterkwaliteit is in Nederland enorm vooruit gegaan, onder andere door de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast is ook het beheer in veel gebieden verbeterd. Er zijn op allerlei plaatsen beken natuurlijker gemaakt en vennen en laagveenwateren hersteld. Die toename is overduidelijk als we kijken naar de jaren negentig. Maar in de laatste tien jaar zien we deze trend steeds verder ombuigen.

– Lees verder bij de bron, Vlinderstichting