Liane den Haan van de ANBO opnieuw in de SER?

Liane den Haan is al vele jaren directeur-bestuurder bij de veelbesproken ouderenorganisatie ANBO. In 2015 maakt de ANBO een einde aan alle lokale ANBO- afdelingsbesturen, ca. 80.000 leden verlaten de ANBO.
In november 2017 besteedden TV-omroep Max en Follow the Money veel aandacht aan het financiële reilen en zeilen van de ANBO, met de vraag waar de vele miljoenen euro’s van de lokale ANBO-afdelingen zijn gebleven.

Liane den Haan reageert steeds fel op alle kritiek. Al meer dan 12 jaar heeft Liane den Haan de absolute leiding over de ANBO. En ondanks alle zeer forse kritiek op haar functioneren, het grote rumoer in haar vereniging en het verlies van tienduizenden leden, weet zij – als directeur-bestuurder – stand te houden. En dat is op zich al knap.

Maar zij heeft m.i. nog ander doel, nl. het zo dicht mogelijk aanschurken tegen politiek Den Haag, via een lidmaatschap van de SER, ook al is de ANBO geen vakbond.
In de periode 2009 – 2012 lukt dat haar, als een grote vereniging binnen de FNV. Na vertrek van de ANBO bij de FNV op 1 januari 2013 is zij geen SER-lid meer.

Maar in 2017 slaat zij weer toe! De ANBO sluit zich – als ‘niet vakbond’ – opnieuw aan bij een werknemersorganisatie. De ANBO wordt lid van de VCP, de Vereniging voor Professionals, voorheen de vakbond MHP, vakbond voor Hoger en Middelbaar personeel.

Met haar 100.000 leden is de ANBO opnieuw een grote vereniging binnen een vakcentrale. En het zal mij daarom niet verbazen als Liane den Haan vanaf 1 april 2018 weer SER-lid is. De minister van SZW heeft namelijk recent besloten tot een herschikking van de werknemerszetels op grond van aantallen leden. Door toetreding van o.a. de ANBO krijgt de vakbond VCP straks 2 SER-zetels, in plaats van 1, en de FNV gaat terug van 8 naar 7 zetels in de SER.

Dat is opnieuw knap werk van Liane den Haan! Na vier jaar met heel veel rumoer binnen de ANBO en veel kritiek op haar functioneren, krijgt zij mogelijk opnieuw haar zin. De ANBO is dan wel geen vakbond van werknemers, maar Liane den Haan neemt op een slimme manier weer plaats op een SER-werknemerszetel en zit opnieuw bij het overleg tussen werkgeversorganisaties, vakbonden en kroonleden.