#LelystadAirport controversieel? Schouten en Van Nieuwenhuizen duwen het toch door uw strot

Op 15 januari viel het kabinet. Op 26 januari werd het dossier Lelystad Airport controversieel verklaard. Ondanks dit en de al in 2020 ontstane grote twijfel over de noodzakelijkheid en wenselijkheid van een vliegveld bij Lelystad, blijven de demissionaire ministers Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en Carola Schouten (CU) stug doorgaan met de voorbereidingen voor het openen het vliegveld in november 2021.

Laten we beginnen met Cora van Nieuwenhuizen, die koste wat het kost de opening van Lelystad Airport er door wil drukken. Begin december 2020 kreeg de ChristenUnie lucht van het voornemen van Van Nieuwenhuizen om binnen het kabinet een beslissing te forceren. In de fractievergadering van 8 december maakt Segers hier melding van en de fractie besluit unaniem “dat zij zich niet door coalitiepartner VVD onder druk laat zetten” 1 en de opening in 2021 af te wijzen.

Een maand later, op 11 januari, probeert Van Nieuwenhuizen alsnog de opening van het vliegveld door de strotten van de fractievoorzitters te duwen. Aan alle voorwaarden is voldaan, zegt Van Nieuwenhuizen, niets staat snelle opening meer in de weg. Ze dringt er bij de fractieleiders op aan om akkoord te gaan. Maar Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Rob Jetten (D66) weigeren. Zij wijzen op de afspraak dat Lelystad Airport alleen mag fungeren als overloop van het volle Schiphol. De VVD is in alle staten. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. ,,Als we ooit weer met ze in zee gaan, moeten we de afspraken zo dichttimmeren dat we niet wéér gepiepeld worden.”2

Een paar dagen later valt het kabinet en eind januari wordt het dossier Lelystad Airport door de Kamer controversieel verklaard.

En dan komt minister Schouten in actie. Ondanks dat de opening van Lelystad Airport al sinds begin 2020 op losse schroeven staat, lopen de procedures gewoon verder. Daaronder valt het aanvragen van een natuurvergunning door de leiding van Lelystad Airport. Op 15 februari, ruim nadat het kabinet gevallen en het dossier controversieel is verklaard besluit Caroline Schouten in plaats van het besluit op te schorten de vergunning toe te kennen en de vergunning ter inzage te leggen voor bezwaar. 3

De PvdD kondigde gisteren aan de kamer van reces terug te roepen om op die manier een verlenging van de beslissingstermijn af te dwingen4 en daarmee Schouten te houden aan de wil van de Tweede Kamer om geen onomkeerbare stappen te zetten in dit dossier.

1 ChristenUnie blokkeerde in december besluit over luchthaven Lelystad

2 Lelystad Airport ligt er al jaren verlaten bij, en dat blijft waarschijnlijk nog wel even zo

3 Ministerie wil vergunning geven voor uitbreiding vluchten Lelystad Airport

4 PvdD wil Kamer terug­roepen van reces wegens Lelystad Airport

Uitgelichte afbeelding : Lelystad Airport met de nieuwe en hogere verkeerstoren en de lobby Wikimedia