Leger op straat dient ander doel dan veiligheid

De federale regeringspartij N-VA pleit voor de inzet van het Belgisch leger voor het ‘bewaken van de veiligheid’ in eigen land. Dit zal het gevoel van angst doen aangroeien en de veiligheid bovendien niet verbeteren. Er zit een andere agenda achter.

De N-VA dient wetsvoorstellen in om de inzet van het leger voor taken van binnenlandse veiligheid te vergemakkelijken. Op dit ogenblik legt de wet daartoe grote beperkingen op. Zo kan op het leger onder meer beroep gedaan worden bij grote natuurrampen of andere catastrofes. Daar zijn vooral technische redenen voor. Het leger beschikt immers over zwaar transportmateriaal, noodbruggen, veldhospitalen en personeel. Er bestaat ook een afspraak tussen het leger en de politie om bij grote internationale topvergaderingen een deel van de politietaken over te nemen. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be