Lege weiden per 1 april

Koeien verdwijnen uit ons landschap. Dat wordt erger na 1 april 2015. Dan mogen boeren onbeperkt melk produceren en komen er veel meer koeien bij. Bedrijven worden dan zó groot dat weidegang onmogelijk wordt. Willen we op die weg verder, of kiezen we voor een gezonde veehouderij met dieren in de wei?

Een actie die wel klinkt als het dempen van de put nadat de hele veestapel verdronken is. Men kan er moeilijk tegen zijn maar had het doorvoeren van die onbeperkte veestapels niet beter voorkomen kunnen worden?
Wij willen wei. Met koeien er in…?

* kuchje *