Leenstelsel Hoger Onderwijs blijkt ramp voor lage inkomens

Jongeren uit gezinnen met lage inkomens, eerste generatiestudenten, niet-westerse allochtonen en kinderen uit kwetsbare milieus worden hard geraakt door de invoering van het leenstelsel in het Hoger Onderwijs. Uit monitoring door het Ministerie van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap (OCW) blijkt dat veel minder jongeren uit de bovengenoemde groepen doorstromen naar het WO en met name het HBO dan vóór de invoering van het stelsel.

266px-Jet_Bussemaker_2012
Jet Bussemaker

Het rapport waarin deze conclusies gepresenteerd worden gaat volgens ScienceGuide inmiddels al weken heen en weer tussen het departement, koepels en studentenbonden. Publicatie wordt almaar uitgesteld omdat de conclusies veel mensen in ernstige verlegenheid zouden brengen. Inmiddels wordt er volgens ScienceGuide op OCW gewerkt aan een tekst die de vernietigende conclusies verhuld en zoveel mogelijk mist verspreidt.

Het leenstelsel is vorig jaar ingevoerd met steun van D66 en Groen Links. De regeringscoalitie had de beide ‘onderwijspartijen’ nodig om de wetgeving door de Eerste Kamer te krijgen. De in het rapport getrokken conclusies brengen niet alleen GL en D66 in verlegenheid, maar ook en vooral minister Jet Bussemaker (PvdA). Bussemaker deed in een eerder stadium de voorspellingen over de gevolgen van de invoering van het leenstelsel af als ‘spookverhalen’ en ‘bangmakerij’. Publicatie van het rapport zou voor Bussemaker een publieke vernedering betekenen en eens te meer duidelijk maken dat de PvdA de belangen van haar ‘natuurlijke’ achterban zonder met de ogen te knipperen over de schutting kiepert.

Meer bij ScienceGuide