Landbouwindustrie vernielt bruikbaar landbouwareaal

Sinds 1975 is bijna een derde van het wereldwijde landbouwareaal – de bodemoppervlakte geschikt en toegankelijk voor het telen van voedselgewassen – verloren gegaan aan erosie. Op de klimaattop COP21 in Parijs waarschuwen wetenschappers voor rampzalige gevolgen voor de toekomstige voedselvoorziening.

Uit berekeningen van de Britse Universiteit van Sheffield blijkt dat bijna 33 procent van de vruchtbare landbouwgrond veel sneller verloren is gegaan dan de natuur kon aanvullen. Dat is zorgwekkend, want de vraag naar voedsel zal volgens de VN met ruim de helft toenemen tegen 2050, als tegen dan 9 miljard mensen gevoed zullen moeten worden.

Deze wetenschappers noemen de teloorgang van het landbouwareaal ‘catastrofaal’ en bijna onmogelijk te keren zonder grootschalige veranderingen in de manier waarop aan landbouw gedaan wordt. De huidige landbouwpraktijken – continu ploegen in combinatie met intensief gebruik van kunstmeststoffen – zijn mede-oorzaak van de degradatie. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be