Landbouwgif mogelijk tot wel 250 keer schadelijker dan tot dusver aangenomen

Het landbouwgif thiacloprid is waarschijnlijk tot wel 250 keer schadelijker dan tot dusver werd aangenomen. Er is helaas één probleem: de studie waarin dat vastgesteld werd kwam twee (2) dagen te laat om mee te tellen in de herbeoordeling van het gif voor de markt. Mogelijk blijft het gif daarom de komende tien jaar gewoon beschikbaar.

Thiacloprid is een ‘neonicotinoïde’, een beruchte klasse insectengiffen waarvan sommige varianten schade toebrengen aan diersoorten uiteenlopend van wilde bijen tot dagvlinders, motten en libellen. Ook insecten etende vogels zoals de spreeuw en de boerenzwaluw ondervinden er hinder door, omdat het gif de insectenstand aantast. Vandaar dat de drie populairste neonicotinoïden – imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam – sinds dit jaar verboden zijn.

Uit een onderzoek van de Leidse universiteit blijkt dat ook geringe hoeveelheden thiacloprid veel meer schade aanrichten dan tot voor kort gedacht werd. Met name voor kleine waterinsecten als watervlooien bleek het gif desastreus te zijn. Waarschijnlijk is het gif 250 keer schadelijker dan de norm die nu gehanteerd wordt. Overigens was al bekend dat thiacloprid een hoge sterfte veroorzaakt onder bijen.

Volgens het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is het onwaarschijnlijk dat de Leidse studie alsnog wordt meegenomen in het herbeoordelingsrapport. Want bureaucratische regels waaraan niet getornd kan worden.

Bron: de Volkskrant

Uitgelichte afbeelding: By Lite-Trac – Lite-Trac, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23330111