Landbouw heeft al derde van areaal uitgeput

Elk jaar gaat 24 miljard ton vruchtbare aarde verloren, terwijl de vraag naar voedsel blijft stijgen. Het risico op gewelddadige conflicten neemt daardoor toe.

In de voorbije dertig jaar is de consumptie van natuurlijke rijkdommen wereldwijd verdubbeld en de vraag naar voedsel blijft toenemen. Maar tegelijk is een derde van het areaal dat geschikt is voor landbouw nu al ernstig gedegradeerd, vooral als gevolg van industriële landbouw. Dat blijkt uit de Global Land Outlook (GLO), een lijvige studie in opdracht van de VN.

Elk jaar gaan 15 miljard bomen verloren en verdwijnt 25 miljard ton vruchtbare grond. Meer dan 1,3 miljard mensen zitten gevangen op verslechterende landbouwgrond, waardoor de concurrentie om voedsel, water en energie drastisch toeneemt.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be