Labour wil EU-immigratie beknotten

Een ferm standpunt van de Britse Labour Party over vrij verkeer van personen in de EU is ‘not done’. Integendeel, Labour wil migratiebeperkingen invoeren. Ze voelt de druk van Nigel Farage’s UKIP, die Groot-Brittannië uit de EU wil halen. Maar de ironie wil dat de plannen nadelig zijn voor de schatkist.

Het debat is toegespitst op beschuldigingen van misbruik van de sociale voorzieningen in het VK, hoewel recent onderzoek aantoont dat de nieuwkomers €25 miljard meer belasting aan de schatkist betaalden dan ze ontvingen aan uitkeringen.
(EUobserver [vertaald uit het Engels])

Zeer onlangs is nog opgemerkt dat de sociaaldemocratie en als onderdeel daarvan de PvdA niet deugen. Labour bevestigt de stelling nogmaals. Als je met weloverwogen standpunten op korte termijn stemmen verliest, dan nog kniel je niet voor populisme. Want internationale solidariteit was van oudsher een van de hoekstenen van het socialistische/sociaaldemocratische gedachtegoed. Die solidariteit begint met inter-Europese solidariteit.