Laat liggen dat kievitsei!

Onze Friese vrienden van GrienLinks hadden een prima petitie tegen het stropen rapen van kievitseieren. Die site laatliggendatei is inmiddels uit de lucht. De site is gehackt. Eerst werd de site ge-DDoS’t, daarna werden mensen die de website bezochten en de petitie wilden ondertekenen heimelijk doorgeleid naar de website van de Bond Friese VogelWachten (BFVW), die een tegengestelde petitie op touw had gezet. Onder de noemer “De Friese bescherming van weidevogels moet blijven!” werden en worden mensen misleid om te tekenen voor het opofferen van de eerstgeboren kieviten.

Als de vermeende vogelvrienden het eerste legsel niet mogen meenemen dan blijkt als snel dat ze vinden dat de kievit gerust mag uitsterven. Om het met een columnist van De Moanne te zeggen is het alsof de generaal het veldziekenhuis ontruimt omdat de gouden ringen niet langer van de slachtoffers gestolen mogen worden. Eieren stropen is valse romantiek, het voegt net zo min iets toe aan het in stand houden van de kievit als het opofferen van eerstgeboren FNP’ers iets toevoegt aan de instandhouding van de Friese taal. Teken daarom de petitie om kievitseieren te laten liggen.

Door de petitie hiernaast te tekenen stuurt u de volgende tekst naar alle Friese Statenleden. “Het rapen van kievitseieren is in Nederland verboden. Maar omdat het rapen van kievitseieren ook als een Friese traditie wordt beschouwd, kan de provincie een ontheffing verlenen. Hierdoor is het mogelijk dat in Fryslân het begin van het broedzeizoen zo’n 6000 eieren mogen worden geraapt.

Maar de kievit wordt vanwege verschillende redenen in haar voortbestaan ernstig bedreigd. De kievit hoort bij Fryslân. We moeten er daarom alles aan doen de kievit een kans te geven. Daarom mag de provincie deze ontheffing niet verlenen!”

Hier tekenen.