Kwikverdrag treedt in werking

Vandaag treedt het Verdrag van Minamata in werking. Dat betekent dat landen hun burgers moeten beschermen tegen de schadelijke effecten van kwik. Miljoenen mensen kunnen daarvan profiteren, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW).

De VN-Conventie van Minamata is vanaf vandaag bindend voor de landen die het verdrag geratificeerd hebben. Momenteel zijn 74 landen partij in het verdrag, inclusief Peru, Brazilië, Ghana, Canada, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Het kwikverdrag is ondertekend door 128 landen.

De deelnemende landen verplichten zich tot maatregelen om vervuiling door de industrie, zoals door goudmijnbouw en steenkoolcentrales, tegen te gaan. Kwik kan het zenuwstelsel aantasten en is zeer schadelijk voor kinderen. In hoge doses kan het dodelijk zijn.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be